Volter 40 Indoor е CHP* система, която произвежда достатъчно електричество и топлина за годишните потребности на ферма, цял малък жилищен комплекс или малък бизнес. Когенерационните централи на Volter може да бъдат свързани в инсталации с множество модули за да порещнат нуждите от нарастващото търсене на енергия в различни приложения. Електричеството се произвежда чрез газификация на биомаса под формата на дървесен чипс. Отпадната топлина от процеса можа да бъде използвана в селскостопански или индустриални процеси, хидравлично подово отопление, предварително подгряване на климатик или битова вода.

CHP* -комбинирана централа за електричество и топлина.

Допълнителна информация можете да откриете тук.