1. Газификация на биомаса
  Дървесния чипс се подава в газификатора, където протича процес по изгаряне в условия на ниски нива на кислород и висока температура, образувайки чист газификационен газ.

 2. Охлаждане на газа
  Топлообменника охлажда газа до 200 °C.

 3. Филтриране на частиците
  Филтъра отделя всички твърди частици от газа.

 4. Смесване с въздух и двигател
  Вторичен топлообменник охлажда газа до 60 °C и го смесва с въздух. Охладения газ отива в двигателя с вътрешно горене, който задвижва генератор.

 5. Изходна електрическа мощност
  Volter 40 CHP произвежда 40 kW електрическа мощност.

 6. Изходна топлинна мощност
  Volter 40 CHP произвежда 100 kW топлинна мощност като топла вода и 20 kW топлинна мощност под формата на топъл въздух.