VOLTER 40 CHP

Представяме комбинирана централа за електрическа и топлинна енергия Volter 40.

Мощностите получени от нея са 40 kW електрическа и 100 kW топлинна мощност. Компбинираната централа за електрическа и топлинна енергия (Combined Heat and Power plant) произвежда достатъчно ток и топлина за годишните нужди на ферма, цял малък жилищен комплекс или малък бизнес.

Volter 40 е модулно скалируема, и например двадесет и пет CHP образуват енергиен парк с 1 MW електрическа мощност.

ЕСД България е партньор производителя на когенерационни централи Volter Oy, Финландия.