Съдържа: 10+ скалируеми комбинирани централи за електрическа и топлинна енергия Volter 40

Volt Factory е продуктова концепция, където десет или повече модилно скалируеми централи Volter 40 произвеждат огромно количество енергия. Например Volt Factory с десет Volter 40 формира енергиен парк с 400 kW електрическа и 1 MW топлинна мощност.

За повече информация натиснете тук.