Електрическата мощност на една когенерационна централа Volter 40 е 40 kW, а топлинната мощност е 100 kW. Една комбинирана централа за електричество и топлина (CHP) произвежда достатъчно електро и топлинна енергия за годишните нужди на ферма, цял малък жилищен комплекс или малък бизнес. Volter CHP е модулно скалируема, и например двадесет и пет CHP образуват енергиен парк с 1 MW електрическа мощност.

ПОЛЗИ
Решението предлага няколко уникални ползи:

Екологичност – Смяна на изкопаемите горива с CO2 неутрална биомаса
Икономичност – С конкурентна цена за kWh
Надеждност – Най-дълго време за работа с високо ниво на автоматизация и първокласно качество
Лесна употреба – С най-лесен потребителски интерфейс и най-високо ниво на автоматизация на пазара
Достъпност – Когато други форми на местни въобновяема енергия не работят
Съхраняване на пространство – с най-малка площ, заемана от централата, на пазара
Скалируемост – Множество модули може да бъдат комбинирани заедно за голяма централа.

VOLTER 40 INDOOR

Гориво: Дървесен чипс
Електрическа енергия: 40 kW
Топлинна енергия: 100 + 20 kW

За повече информация натиснете тук.

VOLTER 40 OUTDOOR

Гориво: Дървесен чипс
Електрическа енергия: 40 kW
Топлинна енергия: 100 + 20 kW

За повече информация натиснете тук.

VOLT FACTORY

Съдържа: 10+ скалируеми когенерационни централи за електричество и топлина Volter 40

За повече информация натиснете тук.